Naslov Autor(i) Jezik
GDPR Mira Kordić
Hrvatski
Pravilnici Mira Kordić
Hrvatski
Zakoni Mira Kordić
Hrvatski
Etički kodeks.pdf Mira Kordić
Hrvatski
GPP OŠ Gornje Vrapče 17-18.pdf Mira Kordić
Hrvatski
Izvještaj o realizaciji kurikula za 2016. 2017.pdf Mira Kordić
Hrvatski
Kućni red - web.pdf Mira Kordić
Hrvatski
PRAVILNIK_nabava-web.pdf Mira Kordić
Hrvatski
Pravilnik o radu-2015.pdf Mira Kordić
Hrvatski
Pravilnik o zaštiti na radu .pdf Mira Kordić
Hrvatski
Procedura zaprimanja računa.pdf Mira Kordić
Hrvatski
Procedura_pracenja_i_naplate_prihoda_(1).pdf Mira Kordić
Hrvatski
Procedura_stvaranja_ugovornih_obveza[1](1).pdf Mira Kordić
Hrvatski
Protokol - otkazivanje izleta.pdf Mira Kordić
Hrvatski
STATUT 1. izmjena.pdf Mira Kordić
Hrvatski
STATUT 2015.pdf Mira Kordić
Hrvatski
Statut, izmjena 2.11.2017..pdf Mira Kordić
Hrvatski
kurikul 2017 2018 oš gornje vrapče .pdf Mira Kordić
Hrvatski